Thursday, 14 April 2011 00:00

Biologisk mångfald

Written by 
Rate this item
(0 votes)
sw_flag
Beskrivning: Faktablad från Centrum för Biologisk Mångfald (CBM). Vad är biologisk mångfald och vilka är de huvudsakliga hoten mot mångfalden?

Målgrupp*: Undogmar, Vuxna

År: 2010

Längd
: 4 sidor

URL:
http://www.cbm.slu.se

Pris: Gratis

*Målgrupp: Barn (<14 år), Ungdomar (15-20 år), Vuxna (>21 år)
Read 228645 times